Hưng Lộc Phát Group cập nhật tiến độ dự án Mũi Né Summerland tháng 11/2023. Các hình ảnh tại công trình dự án:

 

Dãy Nhà phố Thương mại 4 – Mũi Né Summerland đã xây hoàn thiện & bàn giao cho khách hàng đưa vào sử dụng:

Mũi Né Summerland - NPTM4
Mũi Né Summerland – NPTM4

Hình ảnh khác của các dãy Nhà Phố – Nhà Phố Thương Mại – Công Viên đã hoàn thiện trong dự án Mũi Né Summerland:

 

Mũi Né Summerland - Hưng Lộc Phát Group

Mũi Né Summerland – Nhà phố 10

Mũi Né Summerland - NPTM1
Mũi Né Summerland – NPTM 1

Mũi Né Summerland - NPTM 1
Mũi Né Summerland – NPTM 1
Mũi Né Summerland - Công Viên 3
Mũi Né Summerland – Công Viên 3
Mũi Né Summerland - Công Viên 3
Mũi Né Summerland – Công Viên 3
Mũi Né Summerland - Công Viên 10
Mũi Né Summerland – Công Viên 10
Mũi Né Summerland - Công Viên 10
Mũi Né Summerland – Công Viên 10
Mũi Né Summerland - Công viên 8
Mũi Né Summerland – Công viên 8
Mũi Né Summerland - NPTM 8
Mũi Né Summerland – NPTM 8
Mũi Né Summerland - NPTM 8
Mũi Né Summerland – NPTM 8